Gratis Tarot Legging

Beste bezoeker, 

Hieronder vind u een zes tal gratis tarot leggingen.

Voordat u op de knop "Schud de kaarten drukt" is het van belang dat u zich volledig af sluit van uw omgeving. 
Vervolgens stelt in uw gedachten een vraag. In uw gedachten concentreert u zich diep op deze vraag. 
Wanneer u voor u gevoel klaar bent voor de legging, maakt u een keuze in welk patroon u de kaarten wilt laten antwoorden. 
Het is raadzaam slechts 1 keer per dag de kaarten te laten leggen, dus alleen de eerste legging is afgestemd op uw vraag. 

Wanneer de kaarten zijn geschud zullen zij met de achterzijde naar voren op uw scherm verschijnen. 
Wanneer u een kaart aan klikt zal de kaart worden getoont, en zal de beschrijving van deze kaart op deze pagina verschijnen.


Deze leggingen zijn zeer algemeen, maar geven wel een globaal beeld weer over uw vraag. 
Wanneer u meer informatie wilt, of een uitgebreidere legging, dan raden wij u aan contact te zoeken met een van de tarotisten op onze paralijn
.